Όροι Χρήσης

1. Ο διαδικτυακός τόπος www.et.gr ανήκει στο ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ, το οποίο εδρεύει στην οδό Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα και η λειτουργία του διέπεται ιδίως από τις διατάξεις του ν. 3469/2006 (Α΄131).
Ο εν λόγω διαδικτυακός τόπος μέσω τεχνολογικά προηγμένων διαδικτυακών υποδομών και εφαρμογών λογισμικού προσφέρει σε όλους (εφεξής: χρήστης/επισκέπτης) υπηρεσίες ενημέρωσης αναφορικά με το ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ, τα ΦΕΚ και τις λοιπές εκδόσεις του, υπηρεσίες on-line παραγγελίας Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) και εργαλεία αναζήτησης των ΦΕΚ και του περιεχομένου τους, υπό τους όρους χρήσης που αναφέρονται πιο κάτω.
Ο χρήστης/επισκέπτης καλείται να διαβάσει προσεκτικά τους όρους χρήσης του διαδικτυακού τόπου και να προβεί σε επίσκεψη/χρήση των ιστοσελίδων/υπηρεσιών του μόνον εφόσον τους αποδέχεται πλήρως. Η χρήση/επίσκεψη αυτού του διαδικτυακού τόπου προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των περιγραφόμενων εδώ όρων χρήσης. Η πλοήγηση και παραμονή στον παρόντα διαδικτυακό τόπο, συνιστά έμπρακτη αποδοχή των παρακάτω όρων χρήσης.
2. Η χρήση του διαδικτυακού τόπου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση του από τρίτους. Ο χρήστης/επισκέπτης αυτού του διαδικτυακού τόπου υποχρεούται να τον χρησιμοποιεί σύμφωνα με το νόμο, και τους παρόντες όρους χρήσης. Ο χρήστης/επισκέπτης αυτού του διαδικτυακού τόπου πρέπει να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία του και να επηρεάσουν αρνητικά ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών του προς τους λοιπούς χρήστες/επισκέπτες.
3. Μέσω του διαδικτυακού τόπου του, υπό τις ενότητες «ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ ΦΕΚ» και «Ειδικά Θέματα», το ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ, διαθέτει ελεύθερα, για κάθε νόμιμη χρήση, στους χρήστες/επισκέπτες τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή καθώς και εργαλεία για την αναζήτησή τους. Οι χρήστες/επισκέπτες δύνανται να χρησιμοποιούν άνευ ανταλλάγματος τις παρεχόμενες υπηρεσίες, καθώς και τα ΦΕΚ που κατά τα ανωτέρω διατίθενται, με την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 3469/2006 στην οποία ορίζεται ότι «Aπαγορεύεται η αναπαραγωγή και η διάθεση, με οποιονδήποτε τεχνικό ή ηλεκτρονικό τρόπο, των Φ.Ε.Κ. από οποιονδήποτε τρίτο με σκοπό το κέρδος. Στους παραβάτες επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 17».
Τα ΦΕΚ εκδίδονται από το ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ. Ωστόσο, η σύνταξη και αποστολή των κειμένων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του φορέα αποστολής.
Το ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ διατηρεί το δικαίωμα, οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση, να δημοσιεύει διορθώσεις κάθε είδους σφαλμάτων στο περιεχόμενο των ΦΕΚ, σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες.
Κάθε ΦΕΚ, από το 2006 και εξής, στην ηλεκτρονική του μορφή, φέρει ψηφιακή υπογραφή από εξουσιοδοτημένο υπάλληλο του ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ.
Το σήμα- λογότυπο του ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ και ο τυπογραφικός σχεδιασμός του ΦΕΚ, όπως περιγράφονται στην υπ’ αριθμ. Γ 31712/2016 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β’ 1239/2016), ανήκουν στο ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ και προστατεύονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
4. Το ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ είναι ο αποκλειστικός διαχειριστής του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος (Ο.Π.Σ.), των βάσεων δεδομένων του και του συνόλου των πληροφοριών που αυτές περιλαμβάνουν. Το Ο.Π.Σ., οι βάσεις δεδομένων, και οι πληροφορίες προστατεύονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
5. Το υπόλοιπο περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου του ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ, πλην των ΦΕΚ, διατίθεται στους χρήστες/επισκέπτες με τους όρους της παρούσας παραγράφου. Επιτρέπεται η ανάγνωση του περιεχομένου όπως αυτό γίνεται διαθέσιμο μέσω του διαδικτυακού τόπου. Επιτρέπεται επίσης η αναδημοσίευση τμημάτων του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου, υπό την προϋπόθεση ότι το περιεχόμενο αυτό δεν θα αλλοιώνεται με οποιοδήποτε τρόπο και θα γίνεται ρητή αναφορά ότι πρόκειται για αναδημοσίευση από τον διαδικτυακό τόπο του ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ, συμπεριλαμβανομένου του σχετικού συνδέσμου προς το διαδικτυακό τόπο όπου αυτό είναι εφικτό.
Σε κάθε περίπτωση, το ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ διατηρεί όλα τα δικαιώματα πνευματικής/βιομηχανικής ιδιοκτησίας αναφορικά με το περιεχόμενο και τα αντίγραφα που δημιουργούνται βάσει αυτού.
6. Για τη χρήση και εκμετάλλευση υλικού που δεν ανήκει στο ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ, ο χρήστης θα πρέπει να απευθυνθεί στους δικαιούχους των σχετικών δικαιωμάτων.
7. Το ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ, χωρίς να εγγυάται και συνεπώς να ευθύνεται, καταβάλλει κάθε προσπάθεια έτσι ώστε το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου του να είναι κατά το δυνατόν ακριβές, αληθές επικαιροποιημένο και σε υψηλή διαθεσιμότητα. Το ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ δεν ευθύνεται, σε καμία περίπτωση, για οιαδήποτε ζημία (θετική ή αποθετική) τυχόν προκληθεί στον χρήστη/επισκέπτη από τη χρήση του διαδικτυακού τόπου του, των υπηρεσιών του ή/και του περιεχομένου του (στο οποίο συμπεριλαμβάνονται τα ΦΕΚ). Το σύνολο του περιεχομένου και οι υπηρεσίες διατίθενται από το ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ μέσω του διαδικτυακού τόπου www.et.gr «ΟΠΩΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΧΟΥΝ», χωρίς καμία εγγύηση, ρητή ή έμμεση, σχετικά με την αρτιότητα, πληρότητα, ορθότητα, επικαιρότητα, μη παραβίαση ή καταλληλόλητα του περιεχομένου, των ιστοσελίδων, των επιλογών ή των υπηρεσιών, για οποιαδήποτε χρήση, εφαρμογή ή σκοπό. Το ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ δεν ευθύνεται για τυχόν σφάλματα που μπορεί να υπάρχουν στο αναρτημένο περιεχόμενο ή για σφάλματα χειρισμού κατά τη διαδικασία της ανάρτησης ή για τυχόν προβλήματα δικτυακής φύσης, τα οποία εμποδίζουν την πρόσβαση προς τον διαδικτυακό τόπο.
8. Το ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του δικτύου του, παρόλο που δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες των διακομιστών του (servers) θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς ή άλλα παρόμοια στοιχεία. Ως εκ τούτου το ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ δεν ευθύνεται για τυχόν διακοπή του διαδικτυακού τόπου και των παρεχόμενων υπηρεσιών και για οποιαδήποτε μορφής ζημία προκληθεί στον χρήστη/ επισκέπτη από την διακοπή ή οποιαδήποτε δυσλειτουργία του διαδικτυακού τόπου και δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια, αλλοίωση ή καταστροφή των δεδομένων ή του λογισμικού (software) ή του υλικού (hardware) του χρήστη/επισκέπτη που μπορεί να συμβεί κατά τη διάρκεια ή έπειτα από την χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου.
9. Αυτός ο διαδικτυακός τόπος ενδέχεται να περιέχει παραπομπές (συνδέσμους) σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων με αποκλειστικό σκοπό την πληροφόρηση του χρήστη/ επισκέπτη. Οι τρίτοι -φορείς των διαδικτυακών τόπων, υπεύθυνοι κατά το νόμο- φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων τους ή για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από τη χρήση τους, όταν ο χρήστης / επισκέπτης του διαδικτυακού τόπου του ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ αποκτά πρόσβαση σε αυτές. Το ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο των σελίδων προς τις οποίες διατηρεί συνδέσμους, ούτε είναι υπεύθυνο για την πολιτική ασφάλειας άλλων κόμβων, καθώς και για τον τρόπο διαχείρισης των ηλεκτρονικών επισκεπτών τους. Ο χρήστης/επισκέπτης αποδέχεται ότι με την επίσκεψη σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων (συνδέσμους), αποχωρεί από τον διαδικτυακό τόπο του ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ και υπόκειται στους όρους χρήσης αυτών.
10. Η καταγραφή των στοιχείων πρόσβασης, όπως η ip διεύθυνση, αφορά την τρέχουσα συνεδρία των χρηστών, γίνεται με τρόπο ανώνυμο και χρησιμοποιείται μόνο για εξαγωγή στατιστικών στοιχείων χρήσης. Στην ενότητα «Επικοινωνία», κατά τη χρήση της φόρμας επαφής «Πείτε μας τη γνώμη σας», ο χρήστης/επισκέπτης συμπληρώνει τα υποχρεωτικά πεδία: Όνομα, Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, Θέμα και Μήνυμα, τα οποία συμπεριλαμβάνονται (χωρίς να καταγράφονται αλλού) στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς την αντίστοιχη υπηρεσία του ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ (helpdesk).
Όταν ο χρήστης/ επισκέπτης κάνει χρήση των υπηρεσιών παραγγελίας, όπου αιτείται την προμήθεια ΦΕΚ μέσω ΚΕΠ ή την αποστολή σε αυτόν ψηφιακών αντιγράφων ΦΕΚ τα οποία δεν είναι καταχωρημένα στην ιστοσελίδα του ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ), καταγράφονται υποχρεωτικά για τη δημιουργία της αίτησης παραγγελίας τα απαραίτητα προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ταχυδρομική διεύθυνση) και τα στοιχεία των ΦΕΚ (έτος, τεύχος και αριθμός φύλλου) προκειμένου να μπορεί να διεκπεραιωθεί και ολοκληρωθεί η παραγγελία από το τμήμα Πωλήσεων.
Όλα τα δεδομένα που εμπίπτουν στην κατηγορία των προσωπικών δεδομένων που λαμβάνει το ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ μέσω του διαδικτυακού τόπου www.et.gr, τα οποία, είτε τα αποστέλλουν κατά περίπτωση οι χρήστες, είτε συγκεντρώνονται κατά την πλοήγηση – περιήγηση και χρήση του διαδικτυακού τόπου από τους χρήστες, δεν αντίκειται στις διατάξεις του Ν. 2472/1997 (Α’ 50).
Όλα τα πιο πάνω στοιχεία δεν μεταφέρονται ούτε δημοσιοποιούνται σε τρίτους, με εξαίρεση την γνωστοποίηση στις Αρχές όταν τούτο απαιτείται σύμφωνα με το νόμο.
11. Το ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα να τροποποιεί, προσθέτει, μεταβάλλει το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες του διαδικτυακού του τόπου, καθώς και τους όρους χρήσης αυτού, οποτεδήποτε κρίνει τούτο αναγκαίο, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, μέσω αυτού του διαδικτυακού τόπου, πάντα σε συμφωνία με το ισχύον νομικό πλαίσιο.
12. Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του διαδικτυακού τόπου, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το ευρωπαϊκό δίκαιο, και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες.
13. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.
14. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ και του χρήστη / επισκέπτη των ιστοσελίδων και υπηρεσιών του και τους δεσμεύει. Καμία τροποποίηση αυτών των όρων χρήσης δεν λαμβάνεται υπόψη και δεν αποτελεί μέρος αυτής της συμφωνίας αν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και ενσωματωθεί στους παρόντες όρους χρήσης.
15. Εκτός αν άλλως ορίζεται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο, οι παραπάνω όροι χρήσης τίθενται άμεσα σε ισχύ στο σύνολό τους.
16. Σε περίπτωση παραβίασης των ως άνω όρων χρήσης εκ μέρους του χρήστη/επισκέπτη, επέρχονται οι προβλεπόμενες από το νόμο συνέπειες.